Miguel Benito

En långtids verksamhet för invandrare i Sverige

några nedslag i händelser som präglat min verksamhet under min tid som chef för Immigrant-institutet

Under min tid som chef för Immigrant-institutet har jag upplevt många goda stunder där arbetet givit resultat för Sveriges invandrare. Som ansvarig utgivare för tidskriften Invandrarrapport har jag kunnat påverka andra opinionsbildare och beslutsfattare.

Som ansvarig för Invandrarförlaget har jag kunnat ge röst åt många invandrade författare. Mer än hundra femtio verk har hunnit publiceras och av dem ca 70 var verk av författare. En del av dem såg sin första bok utgiven tack vare Immigrant-institutet. Sedan har de kunnat utveckla sin litterära verksamhet till gagn för sig själva och för invandrarna.

Jag har också upplevt många stunder av frustration. En del av dessa händelser återges här som ett minne om att historien också består av det som några skulle uppfatta som nederlag, men som i själva verket är ett steg i den kamp som invandrarna fört för sina rättigheter i Sverige och i världen.

Senare med tiden skall jag återge också det som Immigrant-institutet lyckats med under tiden 1973-2012 då jag varit mest aktiv. Sedan hösten 2012 är jag inte längre chef för Immigrant-institutet då jag bestämde mig för att återvandra till mitt gamla hemland. Under 2012-2021 har organisationen undan för undan omvandlats från en ideell förening till en ekonomisk förening ledd av ett par professorer emeriti och jag är därför inte längre aktiv i verksamheten. Denna webbsida är en del av det som jag vill lämna som arv.

Jag har även varit ordförande i Immigranternas Riksförbund under tiden 1981-2011 fram till min flytt till hemlandet. Vid ett senare tillfälle ska jag även utge vissa synpunkter om vad som hänt i förbundet efter att jag lämnade det.


E-mail: info @ immigrant-institutet.org
Innehåll:

Anekdoter >>
Några nedslag i en verksamhet som kan betecknas som anekdoter, men som präglat aktiviteterna.

Piraterna i statsförvaltningen >>
Hur Immigrant-institutets katalog över invandrartidskrifter kopierades av myndigheterna utan att ersätta institutet ekonomiskt

Kulturrådet diskriminerar >>
Hur Immigrant-institutet år efter år fick se ett minskat statligt anslag till förmån för en kommunal stiftelse

Borås kulturchef saknar kompetens >>
Hur Borås kommun anslöt sig till Kulturrådets engagemang för att neka kommunalt stöd till Immigrant-institutet

Historia om ett annat centrum >>
Hur svenska myndigheter bestämde sig för en lösning av centrum mot rasism som sedan havererade.

Den svenska portalen om migration >>
En fortsättning på Immigrant-institutets verksamhet efter upphörandet 2021.