Vad vinner Kulturrådet på att diskriminera?


Det började 2000

Egentligen lite tidigare. Det hela tog far sedan regeringen bestämde sig för att ge Kulturrådet uppdraget att administrera alla kulturbidrag. Sedan 1985 erhöll Immigrant-institutet ett anslag som spedificerades i budgeten och som partierna kunde motionera om i Riksdagen. Så var det fram till slutet på 90-talet. Den institution som gjorde utbetalningarna av bidraget var Kammarkollegiet. Utbetalningarna (fyra om året) gjordes den dagen som var bestämt och vi visste det. När Kulturrådet tog över blev det stora fördröjningar av utbetalningarna, inte bara för Immigrant-institutet utan även för andra organisationer, som var helt beroende av att utbetalningarna gjordes i rätt tid. Det fanns alltid någon ursäkt.

Det värsta för Immigrant-institutet kom i slutet av december 1999. Statens kulturråd beslöt, utan förvarning, att anslaget för året 2000 kommer att sänkas till 900 000 kr från tidigare 1,073 miljoner. Pengarna skulle ges till den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka i stället.


Sänkningen av analsget fortsatte 2004 och 2005

Här kan du ta del av Kulturrådets beslut 2004 och 2005 Bidraget sänktes 2004 till 700 000 kr. Det minskade anslaget för Immigrant-institutet gick till Mångkulturellt centrum. 2005 sänktes till 695 000 kr.
Än värre 2007

Här kan du ta del av Kulturrådets beslut 2006
2006 blev det bara 400 000 kr för att 2007 bli bara 200 000 kr i "avvecklingsbidrag".
Immigrant-institutets överklagande 2006

För att motivera den totala säkningen av anslaget anlitade Kulturrådet några externa experter, som skulle utvärdera några kulturinstitutioner som var med i samma anslagspost. Det för Sverige ovanliga sättet var att Immigrant-institutet inte tillfrågades i förväg, utan fick kännedom om deras yttranden när de var färdiga. Här kan du läsa vad Kulturrådets "externa experter" skrev om Immigrant-institutet och svaret på dessa synpunkter

Man kunde skratta åt dessa sakkunniga om det inte vore för att deras bristande kunskaper innebar den definitiva ekonomiska förlusten för Immigrant-institutet, som innebar att fem år senare fick vi stänga institutets lokaler och flytta vårt bibliotek och arkiv.

Immigrant-institutets överklagande 2007

Nu är argumenten tömda

Immigrant-institutets överklagande 2008

TIllbaka till hemsidan